Predstavitev

Naziv CSD: CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA – SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ KÖZPONT LENDVA
Poštna številka: 9220
Kraj:   LENDAVA
Ulica: Glavna ulica
Hišna številka: 73
Telefon:  02/578-98-40      fax: 02/578-98-41     E-mail: GPCSD.LENDA@gov.si

Center za socialno delo Lendava je krajevno pristojen za območje naslednjih občin:

ime občine:

število prebivalcev:

1

 Občina Lendava

11.151

2

 Občina Črenšovci

4.080

3

 Občina Turnišče

3.422

4

 Občina Odranci

1.619

5

 Občina Velika Polana

1.511

6

 Občina Dobrovnik

1.307

7

 Občina Kobilje

570

23.660 

 

Center za socialno delo Lendava je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Lendava za 7 občin na površini 256 km2, po zadnjih statističnih podatkih s skupno 23.660 prebivalcev.

Center za socialno delo Lendava izvaja naloge in javna pooblastila določena z različnimi zakoni in podzakonskimi akti. Največji obseg javnih pooblastil izhaja iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Kazenskega zakonika, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, vrsta nalog pa izhaja iz drugih zakonov.

Obseg dela pri izvajanju javnih pooblastil in nalog po zakonu se zaradi pogostega spreminjanja zakonodaje spreminja.

 

Katalog informacij javnega značaja

 

Kje se nahajamo:

Uradne ure

Ponedeljek:

od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:

od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:

od 08.00 do 13.00 ure

Kontakt

Center za socialno delo Lendava
Glavna ulica 73
9220 Lendava

Tel.: 02 5789 840
Fax.: 02 5789 841

gpcsd.lenda@gov.si

hu_HU
sl_SI