Obrazci

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – v madžarščini

e-oddaja vloge prek portala e-uprava

Ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka/subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) lahko vložite vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca. > OPOZORILO

obrazec za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca

e-oddaja vloge za ponovno uveljavljanje prek portala e-uprava

SPOROČANJE SPREMEMB

obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

POLNOLETNI DIJAKI IN ŠTUDENTI

če želijo sami (če so brez partnerja in otrok) uveljavljati pravico do državne štipendije (če jo želijo prejemati na svoj račun):

vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za polnoletne dijake in študente

e-oddaja vloge za državno štipendijo za polnoletne dijake in študente

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

 vloga za izredno denarno socialno pomoč

VLOGA za POGREBNINO IN POSMRTNINO (Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana – obrazec 8.47)

OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

vloga upravičenca do storitve

vloga zavezanca za preživljanje

navodilo za izpolnjevanje vloge

 

DRUŽINSKI POMOČNIK

Obrazci za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ter za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika:

  • obrazec A: Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
  • obrazec A-I: Izjava invalidne osebe (.doc) (.pdf)
  • obrazec A-II: Zahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)
  • obrazec A-III: Zahteva zavezanca za določitev prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)
  • obrazec B: Izjava izbranega družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
  • obrazec C: Mnenje komisije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)

Predstavitev pravice…

 


OBRAZCI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC DO DRUŽINSKIH PREJEMKOV

 vloga za uveljavitev pravice do starševskega dodatka (obr. DP-1)

 vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka (obr. DP-2)

  •  dodatek k vlogi za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka

 vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka: 

 vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino (obr. DP-4)

 vloga za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka (obr. N-1)

vloga za uveljavitev pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek (obr. N-2)

 vloga za uveljavitev pravice do pomoči pri nakupu vinjete

 

Več o tem…


 

OBRAZCI ZA UVELJAVITEV PRAVIC IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO

 vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (obr. S-1/1) (s to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče)

 vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (obr. S-1/2, s to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja mati)

 vloga za uveljavitev pravic do materinskega dopusta in materinskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka (obr. S-1/1-O)

 vloga za uveljavitev pravice do starševskega dopusta ter starševskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka (obr. S-1/3) (s to vlogo se uveljavlja tudi podaljšanje starševskega dopusta; mati te vloge ne vlaga, saj pravico do dopusta za nego in varstvo otroka uveljavlja že na obrazcu S-1/1)

 vloga za naknadno uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila (obr. S-1/3-N) (za otroka, ki potrebuje posebno nego         in varstvo)

 vloga za uveljavitev pravice do nadomestila – brez dopusta (obr. S-2/1)

 vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (obr. S-3/1)

 vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok (obr. S-3/2)

 vloga za uveljavitev pravice do nadomestila/plačila prispevkov v času odmora za dojenje (obr. S-4/1)

dogovor o izrabi starševskega dopusta (priloga S-2)

obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka – za pridobljen dopust pred 29. 4. 2014 (priloga S-3)

obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega starševskega dopusta – za pridobljen dopust po 29. 4. 2014 (priloga S-3)

obvestilo delodajalca o izrabi neplačanega očetovskega dopusta s plačilom prispevkov za socialno varnost (priloga S-4)

Več o tem…

Uradne ure

Ponedeljek:

od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:

od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:

od 08.00 do 13.00 ure

Kontakt

Center za socialno delo Lendava
Glavna ulica 73
9220 Lendava

Tel.: 02 5789 840
Fax.: 02 5789 841

gpcsd.lenda@gov.si

hu_HU
sl_SI