Obrazci

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – v madžarščini

e-oddaja vloge prek portala e-uprava

Ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka/subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) lahko vložite vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca. > OPOZORILO

obrazec za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca

e-oddaja vloge za ponovno uveljavljanje prek portala e-uprava

SPOROČANJE SPREMEMB

obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

POLNOLETNI DIJAKI IN ŠTUDENTI

če želijo sami (če so brez partnerja in otrok) uveljavljati pravico do državne štipendije (če jo želijo prejemati na svoj račun):

vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za polnoletne dijake in študente

e-oddaja vloge za državno štipendijo za polnoletne dijake in študente

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

 vloga za izredno denarno socialno pomoč

VLOGA za POGREBNINO IN POSMRTNINO (Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana – obrazec 8.47)

OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

vloga upravičenca do storitve

vloga zavezanca za preživljanje

navodilo za izpolnjevanje vloge

 

DRUŽINSKI POMOČNIK

Obrazci za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ter za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika:

  • obrazec A: Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
  • obrazec A-I: Izjava invalidne osebe (.doc) (.pdf)
  • obrazec A-II: Zahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)
  • obrazec A-III: Zahteva zavezanca za določitev prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)
  • obrazec B: Izjava izbranega družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
  • obrazec C: Mnenje komisije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)

Predstavitev pravice…

 


OBRAZCI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC DO DRUŽINSKIH PREJEMKOV

 

Več o tem…


 

OBRAZCI ZA UVELJAVITEV PRAVIC IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO

  •  obvestilo delodajalca o izrabi neplačanega očetovskega dopusta s plačilom prispevkov za socialno varnost (priloga S-4)

Več o tem…

Uradne ure

Ponedeljek:

od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:

od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:

od 08.00 do 13.00 ure

Kontakt

Center za socialno delo Lendava
Glavna ulica 73
9220 Lendava

Tel.: 02 5789 840
Fax.: 02 5789 841

gpcsd.lenda@gov.si

hu_HU
sl_SI